EDN_15

Wat we willen

De stichting Energie Dialoog Nederland (EDN) is opgericht om debat en vooral dialoog over de energietoekomst van Nederland te bevorderen. Vanzelfsprekend met open oog voor de plek die Nederland in het internationale energiebeleid inneemt.

Om een schone, betaalbare, en betrouwbare energievoorziening die kansen biedt voor het Nederlandse bedrijfsleven te realiseren, is vertrouwen en samenwerking nodig. En die ontstaat, paradoxaal genoeg, het beste als de onderliggende argumenten, visies en belangen helder zijn. Een open, goed gestructureerde en gedegen voorbereide dialoog met dit doel wordt in ons land te weinig gevoerd.

Nederland zou open oog moeten hebben voor de belangen die het op energiegebied heeft, om de kansen die daarmee samenhangen actief te benutten.

Marktwerking in energie leidt niet automatisch tot realisatie van deze kansen, en niet automatisch tot het borgen van publieke belangen. Daarvoor is een actieve, en vooral ook ondernemende overheid nodig. Die kan echter alleen zodanig opereren als sleutelspelers een gezamenlijk gevoel voor urgentie en een gezamenlijk richtingsgevoel ervaren.

Gevoel van urgentie (‘sense of urgency’) en gemeenschappelijk gevoel voor richting (‘sense of direction’) zijn nog maar mager ontwikkeld. Dat komt mede doordat spelers nogal eens langs elkaar heen werken. Energie Dialoog Nederland wil de uitwisseling van visies, standpunten, argumenten en achterliggende overwegingen om die reden bevorderen.

EDN richt zich bij uitstek op deze dialoog, met en door de sleutelspelers en opinieleiders in het energiedebat.

  • Voor actuele projecten en initiatieven kunt u contact opnemen met Jan Paul van Soest via email of telefoonnummer +31(0)6 53 21 70 88.
Twitter response: "Could not authenticate you."

Energiedialoog van het ministerie van Economische Zaken

Voor wie contact zoekt met de energiedialoog van het ministerie van Economische Zaken

Op 7 april j.l. ging de EZ Energiedialoog van start, naar aanleiding van het Energierapport. Mogelijk bent u toen u daarnaar op zoek ging in contact gekomen met Energiedialoog Nederland. De Stichting Energiedialoog Nederland (EDN) is een organisatie die los staat van de EZ Energiedialoog, en al ruim 10 jaar bezig is met opinie- en stakeholderdialogen over de toekomst van de energievoorziening.

Als u contact zoekt met de EZ energiedialoog dan verwijzen wij u graag door naar:
Website: http://mijnenergie2050.nl/
Mail: [email protected]
Twitter: @mijnenergie2050